דיני רודף

"דיני רודף" שאלה: התגרותם של אויבי ישראל וניסיונם המתמיד לפגוע בציבור בישראל, עלתה מדרגה וקיבלה תנופה רצינית במרוצת השנים האחרונות. רצונם העז של הרשעים שונאי ישראל לפגוע, להרוג ולהכאיב לציבור אחינו בני ישראל, ה' ירחם, הניעו את גורמי הביטחון העומדים על משמר ארצנו לנקוט בפעילות יזומה של איסוף מודיעין, הפעלת סייענים, ומעצר חשודים, שנועדה לסכל ולפגוע במתכנני פיגועים ובמרצחים עצמם בטרם יצליחו להוציא את זממם הנפשע אל הפועל. הבעיה היא שאין "פתרונות קסם" לבעיית הטרור שמשליטים המרצחים. דרוש תחכום, עמל

Read more

הפריה מזרעו של נפטר

נטילת זרע מן הנפטר למטרת הפריה מלאכותית מבוא לעיתים עולה על שולחננו שאלה הלכתית המלֻווה בדילמה מוסרית קשה. המענה לשאלות מסוג זה, אינו בא רק להגדיר את המותר ואת האסור, אלא למעשה מחדד את יחסה של ההלכה לתופעות חדשות, המבוססות על נורמות והסכמות חברתיות שונות. באמצעות ליבון השאלה שלפנינו, נבחן את יחס ההלכה לתופעה חדשה ששמענו עליה לא מעט בתקופה האחרונה:  לקיחת זרע מהנפטר לצורך הפריה מלאכותית.   בחודש אב תשס"ב נהרג החייל ק. מירי צלף פלסטיני ברצועת עזה. לאחר

Read more

בעיות גנטיות בשידוכים לאור ההלכה

בס"ד בעיות גנטיות בשידוכין לאור ההלכה   בראשית דברי הנני להזכיר את נשיא מכון פוע"ה, מקים עולה של תורה בעיר חדרה הגאון הרב שלמה בורשטין זצ"ל, יהיו דברי תורה אלו לזכרו ולעילוי נשמתו.   שאלה:    א. במשפחת בעלי קיימות תכונות מסויימות שאין המקום לפרטן. ברצוני לברר האם ההלכה מסכימה לכך שתכונות נפש או בעיות גופניות באם – עוברות בתורשה לדור הבא? האם כשידוע על אדם העומד להשתדך עם כלה והוא מעלים ממנה את מחלתו (הגנטית) התורשתית, עלי לגלות את אזנה

Read more

אינטרנט בשבת

סימן יד "אינטרנט" – האם הוא כחנות המוכרת מוצרים בשבת?   שאלה: האם מותר להשאיר בשבת באינטרנט אתר פתוח למכירת מוצרים לגויים?   תשובה: שביתת כלים בשבת הלכה כבית הלל שאין אדם מצווה על שביתת כלים בשבת, ולכן קי"ל במסכת שבת (יח, א): "תנו רבנן: פותקין מים לגינה ערב שבת עם חשיכה, ומתמלאת והולכת כל היום כולו. ומניחין מוגמר תחת הכלים (ערב שבת) ומתגמרין והולכין כל היום כולו. ומניחין גפרית תחת הכלים (ערב שבת עם חשיכה) ומתגפרין והולכין כל השבת

Read more

אימוץ ילדים בסיכון לאור ההלכה

אימוץ ילדים בסיכון לאור ההלכה   א) רקע ונתונים   בשנים האחרונות סודרו ע"י משרד הרווחה בין 8,000 ל- 10,000 ילדים מחוץ לביתם, רוב הילדים נשלחו לפנימיות לילדים בסיכון של משרד הרווחה, ומיעוטם במשפחות אומנות. מספר הפניות של משפחות המבקשות לאמץ ילדים הוא כ-600 משפחות בשנה. הפונים לאימוץ הם בדרך כלל משפחות חשוכות ילדים והורים לילדים ביולוגיים המבקשים לאמץ תינוק להורות כאתגר. יש גם אמהות חד הוריות, או בת זוגו של הורה ביולוגי- שבת זוגתו מבקשת להיות מוכרת כאם מאמצת

Read more