השתלת עוברים ופונדקאות

לאחרונה, הונחה על שולחני שאלה שהגיעה מן התפוצות, וזהו סיפור המעשה: בני זוג תושבי אחת ממדינות אירופה שהיו חשוכי ילדים משך זמן רב, החליטו לפנות לפתרון של פונדקאות. לשם כך נסעו לברזיל ולאחר שעברו את תהליך ההפריה, העובר הושתל ברחמה של אישה ברזילאית. לאחר שההריון נקלט ברחם האשה מברזיל חזרו בני הזוג לארצם. תקופה קצרה לאחר מכן, נספו שני ההורים בתאונה אווירית בעת שמטוסם הפרטי התרסק. לימים, הופיעה האם הפונדקאית מברזיל, שכבר ילדה את העובר שהושתל ברחמה…

Read more