איסור לא תחונם

ברכות לשנה הלועזית החדשה (איסור לא תחונם)   ידוע שיש נוהג לתת מתנות לגויים לפני "חג המולד" או שאר החגים, נוהג זה אינו קיים רק לגבי עובדים במפעל של בעה"ב היהודי, אלא גם לגבי פקיד בבנק, או לרופא האישי או לסתם חבר נכרי. לכאורה, אין בכך כל חסרון ואדרבא, יחס נאות וחברי זה מקדש שם ישראל בין האומות.   אולם במבט בוחן נמצא כי הענקת מתנה שכזו עלולה להיות כרוכה במספר איסורים, ראשית: מדין הגמרא ישנו איסור אפילו לסחור עם

Read more